Konfirmacja 2011

Jak co roku w niedzielę Trójcy Świętej odbyła się w naszej parafii uroczystość konfirmacji. Swoje wyznanie wiary i ślubowanie Kościołowi złożyło sześć dziewcząt oraz sześciu chłopców.

W kazaniu ks. Piotr Gaś podkreślił, że wyznanie wiary nie musi być sprawą oczywistą, ale że wolno nam wyznawać: wierzę, pomóż niedowiarstwu memu.

Życzenia i słowo skierowane do młodych członków zboru w imieniu Rady Parafialnej przekazał kurator Parafii pan Andrzej Weigle. Zaproszenie do uczestniczenia i zaangażowania się w grupie młodzieżowej przekazał ks. Waldemar Wunsz wraz z przedstawicielkami młodzieży. Od młodzieży konfirmanci otrzymali kwiaty.

Naszym młodym konfirmantom życzymy Bożego błogosławieństwa, Bożej obecności na drogach ich życia, i liczymy na ich obecność w życiu Kościoła i Parafii.

: : Zdjęcia z konfirmacji

XWW

W kazaniu ks. Piotr Gaś podkreślił, że wyznanie wiary nie musi być sprawą oczywistą, ale że wolno nam wyznawać: wierzę, pomóż niedowiarstwu memu.

Życzenia i słowo skierowane do młodych członków zboru w imieniu Rady Parafialnej przekazał kurator Parafii pan Andrzej Weigle. Zaproszenie do uczestniczenia i zaangażowania się w grupie młodzieżowej przekazał ks. Waldemar Wunsz wraz z przedstawicielkami młodzieży. Od młodzieży konfirmanci otrzymali kwiaty.

Naszym młodym konfirmantom życzymy Bożego błogosławieństwa, Bożej obecności na drogach ich życia, i liczymy na ich obecność w życiu Kościoła i Parafii.

XWW