Kazanie na Niedzielę Invocavit

Zapraszamy do wysłuchania kazania na Niedzielę Invocavit (1. Niedzielę Pasyjną), wygłoszonego w kościele Świętej Trójcy przez proboszcza Parafii, ks. Piotra Gasia.