Liturgia Nabożeństwa Luterańskiego z Wieczerzą Pańską

Liturgia jest ważnym elementem chrześcijańskiego życia duchowego – jej główną przestrzenią jest nabożeństwo niedzielne oraz czynności kościelne (kazualia). Słowa, muzyka, gesty, śpiew i milczenie tworzą liturgię, jednak jej do końca nie wyrażają. Liturgia to coś więcej – duchowe przeżycie i doświadczenie, wykraczające poza ramy nabożeństwa.

Osoby, odwiedzające nasz kościół często pytają, jak luteranie przeżywają liturgię, jak prowadzone jest nabożeństwo. Z myślą o wszystkich zainteresowanych liturgią – zarówno ewangelików, jak i tych, których Kościół ewangelicko-augsburski interesuje – zamieszczamy fragmenty liturgii nabożeństwa głównego z Sakramentem Wieczerzy Pańskiej oraz kazania z 2 stycznia 2011 roku, które nagrała Religia.tv.

Porządek nabożeństwa odpowiada okresowi świąt Narodzenia Pańskiego – słychać to w pieśni, introitach i pozostałej części liturgii wstępnej, czy choćby w prefacji. Niebawem zamieścimy również skrót nabożeństwa wielkopiątkowego, które posiada nieco inną strukturę liturgiczną niż tradycyjne nabożeństwo niedzielne. W kancelarii parafialnej można otrzymać (po wcześniejszym zamówieniu) kopię całego nagrania nabożeństwa – zarówno styczniowego, jak i wielkopiątkowego.

Gouder unterstrich, die Kirche habe ihre Befugnisse durch ihren Einsatz gegen die Scheidung in der Referendumskampagne nicht überschritten. Es habe nach seiner Kenntnis nur einen Fall gegeben, bei dem ein Geistlicher einem Scheidungsbefürworter die Kommunion verweigert habe. Der Geistliche habe sich am Tag danach entschuldigt. Ob Scheidungsbefürwortern in der Beichte die Absolution verweigert worden sei, lasse sich mit Blick auf das Beichtgeheimnis nicht feststellen.

Unterdessen wurde bekannt, dass das Gesetz zur Einführung der Ehescheidung womöglich noch vor der Mitte Juli beginnenden Sommerpause verabschiedet werden könnte. Ministerpräsident Lawrence Gonzi sagte nach einem Treffen mit der Fraktion der regierenden National Party, das Gesetz solle in den nächsten Tagen eingebracht werden. Gonzi hatte bei Bekanntgabe des Resultats erklärt, das Ergebnis entspreche nicht seinen Wünschen, der Volkswille müsse aber respektiert werden.