IN VIA – Noc Muzeów po raz trzeci (kazanie w mp3)

In via (W drodze) – taki tytuł nosiła inicjatywa Parafii Świętej Trójcy z okazji Nocy Muzeów, w której wzięliśmy udział już po raz trzeci. Tytuł nawiązywał nie tylko do „pielgrzymowania” między poszczególnymi instytucjami kultury i kościołami, lecz także do drogi życia, etapów i sytuacji, które starała się uchwycić wystawa prac studentów Akademii Sztuk Pięknych (ASP) w Warszawie przygotowana pod kierunkiem profesora Stanisława Baja. Wystawa malarstwa oraz nowoczesne instalacje videoart cieszyły się ogromną popularnością. Przez kościół przewinęło się ok. dwóch tysięcy osób.

W kościele Świętej Trójcy zamontowano gigantyczną instalację autorstwa Łukasza Zedlewskiego, studenta III roku, przedstawiającą scenę ukrzyżowania i nawiązującą do zniszczenia kościoła Świętej Trójcy we wrześniu 1939 roku – baner sięgał kopuły świątyni, a u jego podstawy umieszczone były belki pozostałe po zbombardowaniu kościoła przez Niemców.

Podczas wernisażu wystawy przybyłych gości, w tym władze ASP z rektorem, JM prof. Ksawerym Piwockim, przywitał ks. Piotr Gaś, podkreślając znaczenie drogi w życiu chrześcijańskim. Proboszcz Parafii podziękował władzom ASP na przychylność i współpracę oraz za podpisanie umowy partnerskiej z naszą parafią. W  imieniu uczelni wystawę otworzył prof. St. Baj, omawiając ideę wystawy oraz współpracy między ASP a parafią. Dyżury w podziemiach pełnili studenci ASP, a odwiedzający mogli również zobaczyć wystawę, dotyczącą historii parafii, przygotowaną przez p. Alinę Janowską.

W kościele Świętej Trójcy odbyły się podczas Nocy Muzeów trzy koncerty na obój i organy, podczas których wystąpił Tytus Wojnowicz oraz Jerzy Dziubiński. Jak co roku oglądać można było Biblię Brzeską, zakrystię kościoła wraz z wystawą strojów, naczyń liturgicznych i historycznych pieczęci parafii. Nowością było stanowisko informacyjne Towarzystwa Biblijnego, quizy znajomości Pisma Świętego oraz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, a także wersety biblijne przygotowane przez pensjonariuszy Tabity, które każdy mógł wylosować na dalszą drogę w Noc Muzeów. Pani Elżbieta Byrtek i Iwona Baraniec z Przedszkola Parafialnego zorganizowały kącik plastyczny dla dzieci, a wolontariusze opowiadali o historii Kościoła i bieżącej działalności parafii.

O północy odbyła się kompleta, czyli nocna modlitwa. Wspólny śpiew, czytanie Pisma Świętego oraz litania zgromadziły niemałe grono chrześcijan różnych wyznań. Tradycyjnie centralnym momentem komplety była medytacja nad Magnificatem, którą poprowadził ks. Piotr Gaś. Liturgię nabożeństwa współtworzyli pozostali duchowni Parafii – ks. Waldemar Wunsz i diak. Małgorzata Gaś.


Serdecznie dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy poświęcili swój wolny czas i pomogli przy organizacji Nocy Muzeów: p. Darii Nowak, p. Małgorzacie Jaworskiej, p. St. Miścickiemu, p. Alinie Janowskiej, p. Helenie Jędrzejczak, p. Elżbiecie Byrtek, p. Addzie Hasiuk, p. Zofii Mauer, p. Annie Wrzesińskiej, p. Annie Gaś, p. Ewie Śliwce, p. Markowi Kwiatkowskiemu, p. Ryszardowi Grażyńskiemu oraz p. Bohdanowi Sabeli.

Niebawem na stronie Parafii ukaże się film zrealizowany podczas Nocy Muzeów.

fot.: Brunon Sikora