Sprawozdawcze Zgromadzenia Parafialne

Zgodnie z przepisami prawa kościelnego informujemy, że 26 lutego bezpośrednio po nabożeństwie przedpołudniowym (ok. godz. 12:00) odbędzie się doroczne Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z działalności Parafii Świętej Trójcy za 2011 rok.

Przypominamy, że prawo głosu podczas Zgromadzenia mają jedynie członkowie naszej Parafii, którzy opłacili składkę kościelną za 2011 rok.

: : Sprawozdanie za 2011 rok (.pdf)