Kazanie na Święto Epifanii

Zapraszamy do wysłuchania kazania na Święto Objawienia Pańskiego (Epifanii) wygłoszonego 6 stycznia 2012 roku w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy w Warszawie.

Kazanie wygłosił proboszcz Parafii Świętej Trójcy, ks. radca Piotr Gaś