Obraz współczesnych ewangelików – ANKIETA

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy wraz z Katedrą Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie organizuje badania socjologiczne, poświęcone obrazowi współczesnych polskich ewangelików. Pierwsza, pilotażowa faza skierowana jest do środowiska ewangelików warszawskich – luteran, reformowanych i metodystów, a jej wyniki chcielibyśmy zaprezentować podczas XVII Forum Ewangelickiego, które odbędzie się w stolicy w dniach 16-18 września (www.forumewangelickie.pl). W fazie drugiej chcielibyśmy badaniami objąć wszystkie parafie Kościołów Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego i Ewangelicko-Metodystycznego w naszym kraju.

Zasadniczym ich celem jest poznanie postaw i oczekiwań ewangelików wobec wyzwań współczesnego świata. W efekcie zaś wyniki służyć mają doskonaleniu pracy duszpasterskiej oraz innych elementów działalności Kościołów ewangelickich w Polsce. Dlatego też bardzo zależy nam na poznaniu opinii zarówno osób mocno zaangażowanych w życie parafialne, jak i osób bywających w kościele okazjonalnie lub wręcz mających wyłącznie formalne związki z ewangelicyzmem.

Pragniemy podkreślić, że badanie jest całkowicie anonimowe, a wypełnione ankiety trafią wyłącznie do Katedry Socjologii Ekonomicznej SGH. Wypełnione ankiety, w zaklejonych kopertach, prosimy o złożenie w terminie do 31 lipca br. w kościele do ustawionych urn lub w kancelarii parafialnej, albo też o przesłanie pocztą na adres: prof. Juliusz Gardawski, Katedra Socjologii Ekonomicznej, Szkoła Główna Handlowa, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa.

UWAGA! Ankiety będzie można odebrać w najbliższą niedzielę, tj. 17 lipca, po nabożeństwie przedpołudniowym przy wyjściu z kościoła. Ankiety dostępne są również w kancelarii parafialnej. Do wylosowanych 150 parafian ankiety zostały wysłane pocztą. Dziękujemy za poświęcony czas.