Remont Kaplicy Granzowa

Pod koniec maja br. rozpoczęły się na naszym cmentarzu prace konserwatorskie i restauratorskie przy mauzoleum Kazimierza Granzowa w alei 1, na które otrzymaliśmy już dwa lata temu pozwolenie Stołecznego Konserwatora Zabytków i dwukrotnie staraliśmy się bezskutecznie o dotację.

W tym roku udało się pozyskać na ten cel dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 150.000,- zł. oraz dofinansowanie m.st. Warszawa za pośrednictwem Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków w wysokości 160.000,- zł., pod warunkiem wykonania wszystkich prac wg programu konserwatorskiego. Udział środków własnych Parafii wyniesie 42.763,zł, na które liczymy podczas tradycyjnej kwesty z okazji Pamiatki Umarłych. Prace konserwatorskie odbywają się pod kierunkiem pana Andrzeja Woińskiego.

Kaplica Kazimierza Granzowa wybudowana została w drugiej poł. XIX w. dla znanej rodziny budowniczych oraz właścicieli, jednej z największych wówczas cegielni w Kawęczynie, gdzie wytwarzano znaną z wysokiej jakości cegłę (m.in. kolorową klinkierową) sygnowaną inicjałami „KG”. Kazimierz Granzow kierował robotami budowlanymi przy wznoszeniu m. in. Szpitala im. Dzieciątka Jezus, budynku Teatru Małego zwanego Teatrem Granzowa, kościoła Wszystkich Świętych na Grzybowie, pałacyku Raua, budynków dworcowych na kolei terespolskiej i kolei nadwiślańskiej. Przyczynił się do wydania pierwszego w języku polskim podręcznika murarstwa.

Grobowiec z piaskowca i cegły szkliwionej, z rzeźbami i tablicami z białego marmuru odznacza się bardzo wysokim poziomem artystycznym. Ma on formę prostopadłościennego mauzoleum, zwieńczonego miedzianą żebrowaną kopułą. Dwa boki otacza piękna kuta balustrada. Ścianę frontową wypełnia bardzo ozdobny portal. W ozdobnej kamiennej niszy ściany tylnej znajduje się wysokiej klasy marmurowa płaskorzeźba Chrystusa Zmartwych-wstałego. Wewnątrz na wprost wejścia umieszczona jest piękna, marmurowa rzeźba anioła.

Prowadzone prace konserwatorskie obejmują :
1. wykonanie izolacji przeciwwodnej poziomej ścian na wysokości posadzki;
2. konserwację ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz posadzki z kamienia, cegły i marmuru – oczyszczenie, uzupełnienie ubytków, dezynfekcję biologiczna, impregnację;
3. renowację miedzianej kopuły;

4. piaskowanie, odrdzewienie, metalizację i malowanie elementów  żeliwnych i żelaznych
5. konserwację marmurowych tablic, rzeźby anioła i płaskorzeźby Chrystusa – umycie, dezynfekcję biologiczną, odsolenie, uzupełnienie, polerowanie i zabezpieczenie;
Intensywne prace potrwają do połowy października i zakończą się odbiorem przedstawicieli Wojewódzkiego i Stołecznego Konserwatora Zabytków.

Na koniec pozostanie już tylko złożenie sprawozdań i rozliczenie otrzymanych funduszy.