Kwesta na rzecz Kaplicy Granzowa

Jak już kilkukrotnie informowaliśmy, dzięki dotacjom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz środkom własnym Parafii swój blask odzyskał jeden z bardziej okazałych grobowców na naszym cmentarzu – Kaplica Granzowa.

Wykonane prace objęły praktycznie wszystkie elementy – od fundamentów, przez ściany, aż po dach oraz zdobienia wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Tegoroczna kwesta prowadzona przez Społeczny Komitet Ochrony Zabytków Cmentarza przeznaczona jest głównie na pokrycie obowiązkowego, finansowego wkładu własnego naszej Parafii.

 

Ponieważ jest to znacząca kwota, sięgająca kilkudziesięciu tysięcy złotych, w sposób szczególny liczymy na Państwa ofiarność.

Oprócz zbiórki do puszek kwestarzy na cmentarzu, wpłat na ten cel dokonywać można także na wydzielone konto Parafii Świętej Trójcy o numerze 74 1020 1156 0000 7802 0112 0294 bądź w kancelarii cmentarnej i parafialnej.