Prestiżowe nagrody dla dwóch parafian

Profesorowie Andrzej Friszke oraz Juliusz Gardawski, członkowie Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, zostali uhonorowani prestiżowymi wyróżnieniami – prof. Andrzej Friszke otrzymał nagrodę im. Kazimierza Moczarskiego, a prof. Juliuszowi Gardawskiemu przyznano Nagrodę im. Andrzeja Bączkowskiego.

Prof. Andrzej Friszke, który jest pracownikiem Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem Rady Instytutu Pamięci Narodowej, otrzymał nagrodę za książkę „Anatomia buntu” poświęconą działalności opozycyjnej Jacka Kuronia, Karola Modzelewskiego i innych. Nagroda Historyczna im. Kazimierza Moczarskiego jest nagrodą za najlepszą książkę historyczną roku. W konkursie mogą startować autorskie prace, dzienniki i pamiętniki, oraz edycje źródłowe. Konkurs dotyczy książek, które ukazały się w Polsce w ubiegłym roku wydawniczym. Zakres tematyczny i czasowy: historia Polski od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku do współczesności. Nagrodę przyznaje Fundacja Agory i Narodowe Centrum Kultury.

***

Kapituła Nagrody im. Andrzeja Bączkowskiego na posiedzeniu 7 listopada 2011 roku przyznała nagrodę za rok 2011 profesorowi Juliuszowi Gardawskiemu oraz partnerom społecznym w Komisji Trójstronnej. Przyznawana jest przez Kapitułę Nagrody osobom, które – podobnie jak patron Nagrody, Andrzej Bączkowski (1955-1996) – rozwiązują ważne problemy społeczne, stanowią wzór służby publicznej, działają w duchu porozumienia i współpracy – kierują się ideą działania „ponad podziałami”. Organizatorem konkursu jest Fundacja dla Polski. Patronem medialnym Nagrody jest dziennik „Rzeczpospolita”.

Profesor Juliusz Gardawski jest szefem katedry Socjologii Ekonomicznej SGH od wielu lat aktywnym badaczem, popularyzatorem i orędownikiem dialogu społecznego w Polsce. W swych opracowaniach naukowych i publikacjach odwoływał się wielokrotnie do dorobku i doświadczenia Andrzeja Bączkowskiego. W swoich badaniach podejmował kwestie funkcjonowania związków zawodowych, organizacji pracodawców i funkcjonowania dialogu społecznego na wszystkich poziomach – od krajowego, poprzez branżowy i regionalny, na dialogu na poziomie zakładowym kończąc. Jest autorem kilkunastu książek poświęconych tej problematyce.

(gw/fab/db)

Uhonorowanym składamy najserdeczniejsze gratulacje!

: : Relacja z wręczenia nagrody prof. Andrzejowi Friszke (gazeta.pl)

: : Informacja Fundacji im. Andrzeja Bączkowskiego