ŚWIĘTO REFORMACJI: nabożeństwa i spotkania w kościele Świętej Trójcy

Koniec października wiąże się z ważną datą dla życia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego – 31 października 1517 roku ks. dr Marcin Luter ogłosił 95 tez, które dotyczyły nadużyć związanych z praktykami pokutnymi w późnośredniowiecznym Kościele, w tym ze sprzedażą listów odpustowych. Jak co roku chcemy wspominać nie tylko odległe wydarzenia, ale przede wszystkim zastanowić się nad znaczeniem reformacji, ewangelickiej tożsamości oraz miejscem Kościoła w dzisiejszym świecie.

Reformacja była wynikiem wielu, niezwykle złożonych procesów historycznych, społecznych, politycznych, jednak jej podstawowym założeniem i motorem było spotkanie z żywym Chrystusem i pragnienie duchowego odrodzenia w Kościele Jezusa Chrystusa. Lutrowe pytanie o łaskawego Boga powraca także i dziś – w XXI wieku – w całym swoim dramacie i z jeszcze większym radykalizmem: świat, w którym żyjemy umieszcza Boga na ławie oskarżonych, a nawet zadaje pytanie o sens jakiejkolwiek wiary. Tym przemianom towarzyszy postępująca krytyka Kościołów – zarówno w znaczeniu instytucjonalnym, jak i duchowym. Święto Reformacji zwane również Pamiątką Reformacji nie oznacza triumfalistycznego świętowania wyidealizowanej przeszłości, ale stawia nas pośrodku kluczowych pytań i wyzwań, skłaniając do refleksji i świadectwa wobec naszych współwyznawców, innych chrześcijan oraz przede wszystkim tych, dla których mowa o krzyżu, Bogu i Kościele jest głupstwem.

Nieodłączną częścią reformacyjnej refleksji jest nabożeństwo. W tym roku zapraszamy na dwa nabożeństwa, które liturgicznie poświęcone będą Pamiątce Reformacji.

30 października (19. Niedziela po Trójcy Świętej), w wigilię Święta Reformacji, odbędzie się nabożeństwo, które transmitować będzie na żywo telewizja RELIGIA.tv. Początek liturgii wyjątkowo o godz. 11:00. Zachęcamy do jak najliczniejszego przybycia do kościoła Świętej Trójcy. Wcześniej – ok. godz. 10:45 – zmówiona będzie krótka modlitwa, przekazane zostaną ogłoszenia parafialne oraz odczytane wspomnienia o tych, którzy odeszli do Pana.

Natomiast we właściwe święto Pamiątki Reformacji – 31 października – również w kościele Świętej Trójcy odbędzie się nabożeństwo z Sakramentem Ołtarza, które rozpocznie się o godz. 18:00.

Po nabożeństwie zapraszamy do Lutheraneum na spotkanie warszawskich parafii ewangelickich i promocję publikacji „Cmentarze ewangelickie w Warszawie – przewodnik praktyczny”.