Ks. Karol Niedoba nowym wikariuszem Parafii Świętej Trójcy

Decyzją Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP ks. Waldemar Wunsz został odwołany z dniem 31 sierpnia z funkcji wikariusza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie i skierowany do pracy duszpasterskiej w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Koninie. Od 1 września wikariuszem Parafii Świętej Trójcy jest ks. Karol Niedoba, dotychczasowy wikariusz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie.

Ks. Karol Niedoba urodził się 27 października 1984 roku. W latach 1999-2003 uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Skoczowie o profilu informatycznym. Następnie rozpoczął studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie uzyskując tytuł magistra teologii ewangelickiej „Trójca Święta w teologii Tertuliana”. 15 sierpnia 2008 roku został skierowany na praktyki do Centrum Misji i Ewangelizacji w Dzięgielowie. 1 września 2008 roku rozpoczął służbę w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Marcina w Krakowie. 27 grudnia 2009 roku ordynowany w Goleszowie na duchownego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Interesuje się sportem, muzyką, modelarstwem i motocyklami.

4 września nabożeństwo popołudniowe o godz. 10:30 poprowadzi ks. Piotr Gaś wraz z ks. Waldemarem Wunszem i ks. Karolem Niedobą. Kazanie wygłosi ks. Waldemar Wunsz. Serdecznie zapraszamy.