Informacja ws. Forum Ewangelickiego

W związku z licznymi zapytaniami, dotyczącymi  organizowanego we wrześniu br. Forum Ewangelickiego informujemy, że również członkowie warszawskich parafii ewangelickich, którzy chcą uczestniczyć w Forum Ewangelickim, muszą wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy. Niekorzystanie z wyżywienia i noclegów nie zwalnia z obowiązku zgłaszania uczestnictwa.

Tylko zgłoszeni uczestnicy Forum Ewangelickiego, którzy wniosą opłatę konferencyjną w wysokości 50 PLN, otrzymają pakiet materiałów konferencyjnych.Z opłaty konferencyjnej zwolnieni są studenci. Informacje, dotyczące wyżywienia znajdują się na stronie Forum.

Opłata konferencyjna przeznaczona jest na koszty związane z przygotowaniem i organizacją Forum, w tym m.in. materiałów konferencyjnych oraz pokonferencyjnych.

Jako współorganizatorzy Forum Ewangelickiego apelujemy o możliwe szybkie nadsyłanie formularzy zgłoszeniowych – ułatwi nam to organizację Forum i ewentualną zmianę pomieszczeń konferencyjnych w razie większej niż planowana liczba uczestników. Przypominamy, że formularze zgłoszeniowe znajdują się w kościele oraz w kancelarii parafialnej. Zgłoszenie można również wypełnić online na stronie www.forumewangelickie.pl.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy (forum@forumewangelickie.pl) lub z kancelarią parafialną (22 556-46-60).

Dziękujemy za pomoc i współpracę!