Wybory delegatów Parafii Świętej Trójcy do Synodu Diecezji Warszawskiej

Informujemy, że w 1. Niedzielę Adwentu – 27 listopada br. – po nabożeństwie przedpołudniowym rozpocznie się posiedzenie Zgromadzenia Parafialnego. Tym razem będzie to wyborcze posiedzenie, podczas którego Zgromadzenie wybierze delegatów do nowego Synodu Diecezji Warszawskiej.

Kandydatów do Synodu Diecezjalnego mogą zgłaszać członkowie Zgromadzenia Parafialnego najpóźniej na dwa tygodnie przed posiedzeniem wyborczym, czyli do 13 listopada br. Regulamin Diecezjalny stanowi, że zgłoszenia kandydatów muszą być składane na piśmie z załączoną pisemną zgodą kandydującego w wyborach do Synodu Diecezji Warszawskiej.