PTE: współczesny ewangelik

17 czerwca o godz.17:30 odbędzie się spotkanie Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Temat spotkania: „Portret współczesnego polskiego ewangelika w świetle przeprowadzonej ankiety”. Temat zreferują: prof. Juliusz Gardawski i kurator Andrzej Weigle.