PTE o spotkaniu papieża i patriarchy

Polskie Towarzystwo Ewangelickie zaprasza w poniedziałek 21 marca o godz. 17.30 do sali parafialnej przy ul. Kredytowej 4 na prelekcję poświęconą ekumenizmowi. Prof. Karol Karski wygłosi odczyt pt. „Spotkanie papieża i prawosławnego patriarchy moskiewskiego na Kubie – jego znaczenie dla ekumenizmu”. Zapraszamy!