Prof. Jan Oderfeld upamiętniony na wystawie NMT

Przed Narodowym Muzeum Techniki można obejrzeć wystawę zatytułowaną „In nostra terra, scilicet Polonia”. Jej celem jest prezentacja wybitnych polskich luminarzy nauki i techniki oraz ich dzieł. Wśród przedstawionych postaci znajduje się prof. Jan Oderfeld – tablice informacyjne wspominają o jego związku z Kościołem ewangelicko-augsburskim i II proboszczem naszej Parafii w latach 1899-1909 ks. Juliuszem Machlejdem.

Wystawa plenerowa znajduje się tuż przy Narodowym Muzeum Techniki (dawniej Muzeum Techniki). Jedna z kolumn poświęcona jest prof. Janowi Oderfeldowi, członkowi Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, który zmarł w 2010 roku w wieku 102 lat. Kolumna prof. Oderfelda nosi podtytuł „Nadchodzi epoka odrzutowców” i przypomina wkład profesora Oderfelda, wykładowcy Politechniki Warszawskiej, w rozwój polskiego przemysłu lotniczego.

Na kolumnie można przeczytać m.in. następującą informację: „Do badań nad napędem odrzutowym namówił [prof. Oderfeld – przyp.] dwóch starszych inżynierów: Władysława Bernadzikiewicza i Józefa Sachsa. Wspólne prace nad pierwszym polskim napędem odrzutowym wymagały nakładów finansowych. Wtedy dopomógł im szczęśliwy przypadek. W 1931 roku mecenat nad doświadczeniami roztoczył zamożny pastor ewangelicki – Julian Machlejd. Warto wspomnieć, że Oderfeld wychował się w rodzinei ewangelickiej i zapewne to było jednym z powodów hojności duchownego.”

Wystawę można obejrzeć do 31 stycznia 2018 r.

>> Informacje o wystawie

>> Więcej o ks. Juliuszu (Juliuszu) Machlejdzie