Proboszcz i Rada Parafialnia nagrodzeni

Proboszcz Parafii Świętej Trójcy w Warszawie ks. Piotr Gaś otrzymał wraz z Radą Parafialną tegoroczną Nagrodę Dobrej Woli przyznawaną przez dzielnicę Warszawa-Wola dla osób, które wnoszą znaczący wkład w życie dzielnicy.

Zgodnie z regulaminem nagrody przyznawane są na podstawie głosowania internetowego, a także decyzją Urzędu Dzielnicy Wola. Laureatów wybrała specjalnie powołana kapituła Nagordy Dobrej Woli w składzie:

Ewa Statkiewicz, przewodnicząca Rady Dzielnicy Wola

Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Dzielnicy Wola

Grażyna Orzechowska-Mikulska, zastępca burmistrza Dzielnicy Wola

Mariusz Budziszewski, zastępca burmistrza Dzielnicy Wola

Adam Hać, zastępca burmistrza Dzielnicy Wola

Marek Sitarski, zastępca burmistrza Dzielnicy Wola

Jak czytamy w informacji Urzędu Dzielnicy Warszawa Wola, Nagroda wręczana jest podczas obchodów 500 lat Reformacji i jest wyrazem szacunku dla ks. Piotra Gasia oraz Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie.

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się 20 listopada w Teatrze Dramatycznym Scena na Woli im. Tadeusza Łomnickiego.

>> Więcej informacji na stronie dzielnicy