Prawomocny wyrok, dotyczący sprawy „serka wolskiego”


Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w dniu 7 kwietnia 2009 r. apelację firmy Glob Tower, złożoną od korzystnego dla Parafii wyroku dotyczącego tzw. „serka wolskiego”. Jesienią ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił żądanie Glob Tower o ustalenie, że pełnomocnictwo udzielone przez ks. S. Sikorę mec. J. Lubienieckiemu było ważne.

Parafia wygrała tę sprawę w I instancji, więc Glob Tower złożył apelację od wyroku. Sąd Apelacyjny potwierdził jednak korzystne dla Parafii rozstrzygnięcie. Wyrok jest prawomocny. To już drugie postępowanie w sprawie „serka wolskiego” wygrane prawomocnie przez Parafię.