Praca w EOD Tabita


Ewangelicki Ośrodek Diakonii „Tabita” w Konstancinie Jeziornie poszukuje nowych pracowników: pielęgniarek, salowych, pracowników fizycznych – w tym z przygotowaniem technicznym i ogrodniczym.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie ofert bezpośrednio w EOD Tabita lub w Kancelarii Parafialnej w Warszawie przy ul. Kredytowej 4.