Poszukiwanie Kotwic Pamięci

7 marca 2016 odbyło się w naszej parafii spotkanie z uczniami Gimnazjum nr 47 im. Marszałka Piłsudskiego z okazji zakończenia gry „Poszukiwanie Kotwic Pamięci” na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej.

Zadaniem uczestników było udzielenie odpowiedzi na kilka pytań dotyczących cmentarza oraz odnalezienie miejsc, utrwalonych na fotografiach z sierpnia 1944 r., a wykonanych w czasie trwającego zgrupowania plutonu „Agaton”. Młodzież otrzymała sześć zdjęć (z zasobów Muzeum Powstania Warszawskiego), by odnaleźć i sfotografować te miejsca dzisiaj. Sukces (niemal zupełny) odniosła większość z 30 uczestników.

W czasie poniedziałkowego spotkania młodzieży towarzyszyli nauczyciele koordynujący projekt: pani Elżbieta Brykowska i pan Lucjan Wojtowicz, oraz pani dyrektor Bożena Jerzyna-Kekusz.

Projekt „Kotwice Pamięci” realizowany jest przez młodzież z Gimnazjum nr 47 już od 2010 r.