Podziękowania Chóru Vox Gaudii

W dniach 24 -28 maja 2017 chór Vox Gaudii pod przewodnictwem dyrygent Zuzanny Kuźniak, wziął udział w organizowanym w tym roku uroczystym Kirchentagu w Berlinie i Wittenberdze. Podczas wyjazdu chór Vox Gaudii reprezentował naszą Parafię.

Śpiewem uświetniał polskie wydarzenie podczas Kirchentagu, jakim była Godzina Biblijna prowadzona przez naszą parafiankę, mgr teologii Elżbietę Byrtek. Chór śpiewał także podczas jednego z seminariów prowadzonych w języku niemieckim, dotyczącego sytuacji społeczeństwa obywatelskiego w Rosji.

Występ chóru z Europy Środkowo – Wschodniej, idealnie wpisał się w temat spotkania. Oprócz oficjalnej części, chór Vox Gaudii miał także okazję zaprezentować się w jednym z berlińskich parków, aby w ten sposób promować wydarzenie Kirchentagu w całym mieście. Wiele chórów oraz orkiestr śpiewało i grało na terenie całego Berlina, a także w Poczdamie, Wittenberdze i innych miastach. Wolny czas chórzyści spędzili m.in. na wspólnym zwiedzaniu Wittenbergi, Berlina oraz Poczdamu, ale także brali udział w wydarzeniach organizowanych podczas Kirchentag, jak nabożeństwa, modlitwy, seminaria, czy wspólne wielbienie Boga śpiewem z innymi uczestnikami, których łącznie w tym roku było ponad 100.000.

Kolejny wyjazd i udział w tym wydarzeniu integruje chór i sprawia, że coraz więcej śpiewa on „jednym głosem”. Serdecznie dziękujemy Księdzu Proboszczowi Piotrowi Gasiowi oraz Radzie Parafialnej za wsparcie finansowe, bez którego ten wyjazd nie mógłby się odbyć.

Ogromne podziękowania i słowa uznania składamy także dla naszej dyrygentki Zuzanny Kuźniak, która włożyła bardzo dużo pracy i wysiłku, a także poświęciła dużo swojego prywatnego czasu m.in. na dodatkowe próby, abyśmy mogli tak pięknie brzmieć nie tylko podczas Kirchentagu, ale także podczas Ekumenicznego Zjazdu Chórów w Lublinie.

Chór Vox Gaudii