Pamięci dr Wiktorii Marii Werkenthin


9 maja 2009 r. na Cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej z inicjatywy oddziału Warszawsko-Otwockiego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc i warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Radiologicznego wspominano dr Wiktorię Marię Werkenthin, jedną z pierwszych kobiet radiologów w odrodzonej Polsce. Modlitwę pamięci wybitnej radiolog prowadziła diakon Małgorzata Gaś.

Ś.p. dr Werekenthin wspominali dr Tadeusz Zielonka – przewodniczący oddziału Warszawsko Otwockiego PTChP, doc. dr hab. Paweł Twarkowski – przewodniczący warszawskiego oddziału PTR oraz dr Bestry – kierownik zakładu radiologii im. dr Marii Werkenthin IGiChP, a także Witold Strauss, prezes społecznego komitetu opieki nad zabytkami cmentarza ewangelicko-augsburskiego oraz Maria Chmiel, wiceprezes tegoż komitetu i członkini Rady Parafialnej.

Na modlitwę przybyło wielu pracowników zakładu radiologii i innych klinik IGiChP. Po modlitwie w siedzibie Instytutu odbyła się sesja naukowa pamięci dr Werkenthin, połączona z kilkudniową kwestą w klinikach IGiChP.

:: Obszerny artykuł o W. M. Werkenthin na stronach Gazety Stołecznej