Ośmiu finalistów w ósmej edycji Sola Scriptura

Po raz ósmy finał Konkursu Biblijnego SOLA SCRIPTURA tradycyjnie już odbył się w Bielsku-BIałej. W całej Polsce od pierwszego etapu w Konkursie Biblijnym SOLA SCRIPTURA 2014/2015 wzięło udział ok. 900 uczniów. 

Wśród LAUREATÓW I FINALISTÓW jest 8 uczniów Parafii Świętej Trójcy: Maurycy Janicki zajął II miejsce (po raz trzeci!!!) zaś Agnieszka Myszak zajęła V miejsce (brała udział w finale po raz piąty!!) oraz Zofia Dreger, Zuzanna Welman, Lena Olendska, Ada Warowny, Piotr Olendski i Mikołaj Łukasiewicz.

Już w piątek 11-osobowa grupa -wyżej wymienieni, a także Zofia Niemczyk z PEA Wniebowstąpienia Pańskiego, pani Anna Rynkiewicz-Janicka i Elżbieta Byrtek pojechała pociągiem do Bielska-Białej. Prawie cała podróż i część nocy poświęcona została na ostatnie powtórki. Już od grudnia spotykaliśmy się regularnie i pod czujnym okiem pani Ani Rynkiewicz-Janickiej, która fascynowała znajomością  tekstu biblijnego, skrupulatnym wyliczaniem imion, postaci, nazw miejsc, rzeczy, zwierząt, roślin itp. 

Uczniowie przygotowali rozliczne pomoce – wykresy, mapy, spisy, tabelki, rysunki. Przede wszystkim wspólnie czytaliśmy niełatwy tekst z Księgi Jozuego I Sędziów, zauważając, że Biblia to niesamowita księga. „Bądź mocny i mężny…” Księga Jozuego 1, 6a – to słowa, które wielokrotnie kierowane do uczestników finału podkreślały, iż taka postawa potrzebna jest w momencie zwycięstwa ale jeszcze bardziej w momencie porażki, braku sukcesu – „Bądź mocna i mężna….”

Relacja fotograficzna w parafialnej grupie na Facebooku