Ogłoszenie ws. konkursu, dot. nieruchomości przy ul. E. Plater 7

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie zaprasza do składania ofert w konkursie dotyczącym zamiany, ewentualnie sprzedaży lub współpracy przy zagospodarowaniu zabudowanej działki gruntowej nr 11, obręb 5-05-03, o powierzchni 1 227 m2 położonej w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 7, zgodnie z warunkami określonymi w załączonej specyfikacji konkursowej.

>> Specyfikacja (.pdf)