Ogłoszenie – konkurs ofert

W związku z promocją projektu remontu budynku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Świętej Trójcy w Warszawie zapraszamy Państwa do przesyłania ofert na realizację wirtualnego spaceru po naszym kościele wraz z wyceną, obejmujących następujące elementy.

I Funkcjonalne podstawowe:

  1. Wirtualny spacer po kościele (2 empory, parter i kopuła), wraz z możliwością zbliżenia – zakładamy około 35-40 panoram
  2. Obiekty klikalne, które po otwarciu pokazywałyby dodatkowe zdjęcia (ew. animacje) z opisem [3 wersje językowe PL/EN/DE] np. dzwony, krzyż czy biblia  – zakładamy około 7 szt
  3. Podkład muzyczny uruchamiany w określonych miejscach – 2-3 ścieżki dźwiękowe (posiadamy nagrania)
  4. Panorama z zewnątrz wykonana z drona
II Funkcjonalne dodatkowe:
  1. Obiekt klikalny, jak w pkt. 2 powyżej, wykonany w technologii 3D, tak aby można go było dowolnie obracać i obejrzeć – 1 obiekt
  2. Podłączenie naszego wirtualnego spaceru dla google street view
  3. Film „wygenerowany” na podstawie wirtualnego spaceru do umieszczenia w sieci lub na nośniku
Zakładamy, że wraz z wirtualnym spacerem otrzymamy też wszystkie materiały powstałe przy jego produkcji (zdjęcia, obiekty 3D) i będziemy mogli je wykorzystać np. na stronie parafii, czy w publikacjach.

Poprosimy o wycenę każdego elementu osobno, abyśmy mogli dokonać porównania ofert.
 
Prosimy o podanie czasu realizacji wraz z dostępnymi terminami.

Jeżeli byłoby to możliwe to prosimy o przesłanie przykładów realizacji poszczególnych elementów.

 


Termin składania ofert: 31 października 2018 r. 

Tags: