Ogłoszenie – identyfikacja wizualna Parafii

Parafia Ewangelicko-Augsburska Świętej Trójcy w Warszawie poszukuje projektantów w celu stworzenia nowej, kompletnej identyfikacji wizualnej parafii oraz elementów graficznych wyrażających tę identyfikację.

 

 Zakres prac obejmuje w szczególności:

– stworzenie nowego logotypu parafii

– projekty materiałów drukowanych: wzory papieru firmowego, teczki, koperty, wizytówki

– graficzne elementy animowane z przeznaczeniem do materiałów video

– opracowanie kompletnej Księgi Identyfikacji Wizualnej

 

W celu uzyskania szczegółowych wytycznych (briefu) dla projektanta oraz wykazu elementów zlecenia, prosimy o zgłoszenie chęci otrzymania materiałów informacyjnych na poniższy adres mailowy: warszawa-trojca@luteranie.pl

Zapraszamy zarówno osoby fizyczne (freelancerów) oraz prawne (firmy reklamowe i zajmujące się projektowaniem graficznym). 

Oferta powinna zawierać:

1. Dokładną wycenę całości prac opisanych w briefie z podziałem kosztów na poszczególne etapy zlecenia

2. Portfolio oferenta w zakresie projektowania marki (brand designu) i identyfikacji wizualnej

3. Planowany harmonogram czasowy realizacji kolejnych etapów prac opisanych w briefie

Oferty nie zawierające powyższych elementów nie będą rozpatrywane. 

UWAGA: na tym etapie nie oczekujemy składania jakichkolwiek prac graficznych (szkiców, projektów) poza portfolio prac projektanta.

Termin składania ostatecznych ofert: 30.09.2016*

*Parafia zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu zgłoszeń, nie wybrania żadnej z ofert lub powtórzenia procesu wyłaniania projektanta w innym terminie lub na podstawie innych kryteriów bez podania przyczyny.