Oferta pracy

Rada Parafialna podjęła decyzję o utworzeniu w Kancelarii parafialnej stanowiska Dyrektora Kancelarii.

Intencją Rady jest powierzenie wybranej osobie bezpośredniego kierowania zespołem osób zatrudnionych w Parafii odpowiedzialnych m.in. za sprawy:

– nieruchomościowe

– cmentarza

– finansowe

– prawne i administracyjne

– inwestycje

– PR i relacje Parafii z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. 

Rosnąca szybko liczba spraw prowadzonych w Parafii o znacznej skali odpowiedzialności wymaga poświęcenia im czasu w pełnym wymiarze etatu i niezbędnych kwalifikacji. Pozwoli to na efektywne prowadzenie spraw Parafii i jednocześnie umożliwi duchownym zatrudnionym w Parafii większą koncentrację na kwestiach duszpasterskich. Prezydium Rady Parafialnej podjęło decyzję o ogłoszeniu konkursu otwartego na wybór osoby, której zostanie powierzona funkcja Dyrektora Kancelarii. Od potencjalnych kandydatów oczekujemy:

– przynależności do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce

– wykształcenia wyższego

– co najmniej 10-letniego stażu pracy, w tym na stanowiskach kierowniczych

– znajomości języka angielskiego, przy czym mile widziana będzie również znajomość języka niemieckiego.

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie prosimy o przesłanie CV bezpośrednio na adres mailowy ks. proboszcza Piotra Gasia: piotr.gas@luteranie.pl do dnia 24 lutego 2018 r. włącznie.