Odbyło się Zgromadzenie Parafialne

17 marca odbyło się sprawozdawcze Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie. Zgromadzenie jednomyślnie przyjęło sprawozdanie merytoryczne i finansowe Rady Parafialnej, a także preliminarz budżetowy na 2013 rok. Ponadto przedstawiono informację, dotyczące procesu karnego ws. tzw. „serka wolskiego”, a także założenia projektu zagospodarowania placu Małachowskiego.