Ocalić od zapomnienia – uroczystość na Białołęce

Po kilku latach starań odsłonięto tablicę upamiętniającą osadników ewangelickich, Olendrów. Pochodzili oni z terenów dzisiejszej Holandii, a osiedlali się na ziemiach polskich na przełomie XVI i XVII wieku uciekając przed prześladowaniami religijnymi związanymi z reformacją.

Wieloletnie doświadczenie w osuszaniu podmokłych terenów pozwalało im zagospodarowywać ziemie położone przy rzekach czy kanałach. Do dziś zachowały się płyty nagrobne z dawnych cmentarzy ewangelickich.

Zachowane i odrestaurowane fragmenty nagrobków można oglądać przy ul. Ruskowy Bród (Augustówek). Większość z nich pochodzi z największego, półtorahektarowego cmentarza przy ul. Kamykowej w Brzezinach. Pozostałe fragmenty pomników odnaleziono na cmentarzu w Augustówku. Powstanie tego miejsca było możliwe dzięki inicjatywie społecznej Stowarzyszenia „Moja Białołęka” przy współpracy z władzami Dzielnicy, a także za zgodą władz Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce.

Burmistrz Jacek Kaznowski wraz z ks. Piotrem Gasiem, przedstawicielem władz Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, oraz Teresą Falkowską ze Stowarzyszenia „Moja Białołęka” dokonali symbolicznego odsłonięcia tablicy. Jest to pierwsza taka inicjatywa władz samorządowych w Warszawie-podkreślił podczas uroczystości odsłonięcia tablicy ks. Piotr Gaś. Władze dzielnice i mieszkańcy pokazali w ten sposób, że pamiętają o ludziach, którzy niegdyś zamieszkiwali Białołękę. W uroczystości wzięli również udział uczniowie z Zespołu Szkół nr 43. Na zakończenie złożono kwiaty i zapalono znicze.

WPK