O edukacji dorosłych – polsko-szwedzkie spotkania w Łodzi i w Warszawie

W ramach partnerstwa między Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP oraz Diecezją Uppsali Kościoła Szwecji w dniach od 1 do 4 października br. przebywała w Polsce delegacja szwedzkich luteranów, reprezentująca część z parafii partnerskich, objętych umową partnerską.

Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego spotkania w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Łodzi. Oprócz przedstawicieli gospodarzy z ks. Michałem Makulą na czele, Parafii Świętej Trójcy w Warszawie,  Parafii Opole i Parafii Świdnica oraz szwedzkich partnerów do Łodzi przybył również ks. bp Ragnar Persenius, biskup diecezji Uppsali oraz ks. bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.

Szwedzcy i polscy luteranie rozpoczęli program spotkania od wizyty w… rzymskokatolickiej archikatedrze łódzkiej, gdzie zostali powitani przez ks. bp. Marka Marczuka, biskupa pomocniczego Archidiecezji Łódzkiej oraz ks. prałat Ireneusz Kulesza, proboszcz parafii archikatedralnej. Nasze delegacje zostały zaproszone do nowoczesnego centrum multimedialnego w podziemiach archikatedry wybudowanego dzięki wsparciu Unii Europejskiej, gdzie pokazano film o historii wielowyznaniowej i wielokulturowej historii Łodzi w kontekście budowy łódzkiej katedry rzymskokatolickiej.

Film w sposób niespodziewanie szeroki opisywał historię łódzkiego ewangelicyzmu i ekumenizmu, który w Łodzi był praktykowany na długo przed tym zanim ktokolwiek mówił o ruchu ekumenicznym. Przykładem tego jest katedra św. Stanisława, której budowę i wyposażenie fundowali łódzcy luteranie, na co uwagę zwracał zarówno film, jak i ks. Kulesza. Spotkanie w katedrze zakończyło się wspólnym zmówieniem Modlitwy Pańskiej oraz zwiedzaniem świątyni.

Wizyta luterańskiej delegacji została odnotowana przez serwis informacyjny Archidiecezji Łódzkiej, a obszerne fragmenty oficjalnych przemówień udostępnione internautom.

Jeszcze tego samego dnia odbyła się część robocza polsko-szwedzkiego spotkania, którego głównym tematem była religijna edukacja dorosłych. Obrady odbywały się w kaplicy „Mateusik”, a Parafia św. Mateusza zapewniła świetną organizację przedsięwzięcia. Wymiana doświadczeń, praca w grupach i dyskusje kontynuowane były następnego dnia rozpoczętego od modlitwy w kościele św. Mateusza. Mimo różnic kulturowych i kontekstu wyznaniowego zarówno szwedzcy, jak i polscy luteranie dostrzegli wspólne problemy i wyzwania stojące między naszymi Kościołami. Wprawdzie do Kościoła Szwecji należy ok. 70% obywateli Szwecji to jednak podobnie jak w przypadku Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce doświadczenia duszpastersko-misyjne w zderzeniu z postępującą sekularyzacją sprawiają, że obydwie wspólnoty funkcjonują w swoich kontekstach lokalnych jako wspólnoty mniejszościowe. Wciąż powtarzana była konieczność kształcenia religijnego, wzmacniania tożsamości chrześcijańskiej i wyznaniowej podobnie jak to było 500 lat temu, gdy rozwijał się ruch reformacyjny.

2 października szwedzcy luteranie udali się do swoich partnerskich parafii. Wieczorem z naszymi gośćmi Gunnel Borgegård, Marią Schild oraz Margaretą Raab spotkał się na roboczej kolacji ks. proboszcz Piotr Gaś wraz z dk. Małgorzatą Gaś i p. katechetką Dorotą Fenger.

W sobotę nasi goście zwiedzali Kraków i Warszawę. W Krakowie zapoznali się m.in. z pracą parafialną krakowskich luteranów i otrzymali informacje o współpracy lokalnej zboru luterańskiego z Kościołem Szwecji i Norwegii. Ważnym akcentem było zwiedzanie Kazimierza, dzielnicy żydowskiej. W niedzielę Szwedzi uczestniczyli w nabożeństwie z okazji Dziękczynnego Święta Żniw.

Już niebawem nasi szwedzcy współwyznawcy powrócą do Warszawy, gdy na początku grudnia wezmą udział (podobnie jak to było rok temu) w koncercie z okazji szwedzkiego dnia św. Łucji przygotowywanego we współpracy z Ambasadą Szwecji w Warszawie. W murach naszego kościoła ponownie zaśpiewa najstarszy chór chłopięcy w Szwecji założony przez abp. Nathana Söderbloma.

Spotkanie parafii partnerskich przygotowała i koordynowała p. Anna Wrzesińska, kierownik Kancelarii Biskupa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.