Nowy wikariusz – ks. Waldemar Wunsz


Decyzją Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 1 lipca br. rozpoczął pracę w naszej Parafii ks. Waldemar Wunsz, dotychczasowy wikariusz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie.

Ks. Waldemar Wunsz (ur. 1974) pochodzi z Tychów. Studia teologiczne ukończył w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, broniąc pracę magisterską pt. „Nadzieja powszechnego zbawienia w myśli Hansa U. von Balthasara”. Studiował także historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Ordynowany został 9 marca 2008 r. w Krakowie. W czasie studiów odbywał praktyki m.in. w naszej parafii. Od 2006 r. pracował jako praktykant, a później wikariusz w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Krakowie. Żona, Ewa jest absolwentką Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

Pierwsze nabożeństwo w kościele Świętej Trójcy nowy wikariusz odprawi 20 lipca, zarówno o godz. 10:30, jak i o 19:00.

Nowemu wikariuszowi życzymy Bożego błogosławieństwa i wiele radości ze służby w naszej Parafii.