Nowy Rok Szkolny


6 września (poniedziałek) o godz. 18:00 w kościele Świętej Trójcy odprawione zostanie Nabożeństwo Słowa Bożego z okazji Rozpoczęcia Roku Szkolnego, które poprowadzą katecheci parafialni.  Kazanie wygłosi ks. Waldemar Wunsz. Nabożeństwo inauguruje cykl spotkań młodzieży pokonfirmacyjnej oraz młodzieży studenckiej i pracującej.

Lekcje religii w nowym Roku Szkolnym rozpoczynają się od 7 września według ustalonego planu. Pierwsze zajęcia Szkółki Niedzielnej i Diakonijnego Przedszkola Niedzielnego odbędą się 12 września.