Nowy rok szkolny – nabożeństwo i katecheza


Szanowni Rodzice i Opiekunowie, Kochane Dzieci, Droga Młodzieży, pragniemy wspólnie rozpocząć zbliżający się rok szkolny 2008/2009 nabożeństwem, które odbędzie się: 4 września 2008, o godz. 18.00 w kościele Świętej Trójcy. Zapraszamy na nabożeństwo, by wspólnie zwrócić się do Boga i prosić o Jego błogosławieństwo na każdy dzień nowego etapu nauki.

Po wakacyjnej przerwie, lekcje religii i lekcje dla konfirmantów oraz młodzieży pokonfirmacyjnej, a także zajęcia Szkółki Niedzielnej i Diakonijnego Przedszkola Niedzielnego, rozpoczną się od dnia 7 września 2008 i odbywać się będą według załączonego planu (format PDF). Jednocześnie informujemy, że w planie zajęć mogą zajść zmiany.

Gorąco witamy uczniów, którzy rozpoczynają uczęszczanie na lekcje religii. Zwracamy się z serdeczną prośbą do Rodziców, Babć i Dziadków oraz Opiekunów o dopilnowanie, by uczniowie mogli regularnie uczęszczać na lekcje religii – nauczania kościelnego.

Uczniowie uczęszczający na lekcje religii w zarejestrowanym Punkcie Katechetycznym naszej Parafii są oceniani, zaś uzyskane oceny semestralne mogą zostać umieszczone na świadectwie szkolnym.

Życzymy pomyślności i błogosławieństwa Bożego w nowym roku szkolnym
ks. radca Piotr Gaś, proboszcz Parafii
mgr Elżbieta Byrtek, katechetka