Nowy nr rocznika „Historie” PAN

Wszystkich władających językiem niemieckim serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego wydania rocznika „Historie” dostępnego on-line w Czytelni Czasopism Polskiej Akademii Nauk http://journals.pan.pl/dlibra/journal/129518?language=pl.

Rocznik „Historia” jest jedynym polskim czasopismem naukowym publikowanym nie tylko w języku obcym, ale także bezpośrednio za granicą. To ważne i uznane forum niemieckiej humanistyki, na którym prezentowane są aktualne wyniki polskiej historiografii i powiązanych dyscyplin badawczych.