Nowości w parafialnej bibliotece – marzec 2021

Kolejny miesiąc działania naszej biblioteki oznacza kolejne nowości w jej zbiorach. Tym razem nasz księgozbiór wzbogacił się o następne 3 tytuły:

MARKA LUTER o tym jak nikomu nieznany mnich zmienił swoje niewielkie miasto w centrum wydawnicze… (dział: REFORMACJA)
Autor: Andrew Pettegree Wydawnictwo Krytyki Politycznej/ 2017

Książka ta jest bardzo ciekawym spojrzeniem na życie Marcina Lutra i przebiegu zainicjowanej przez niego historii reformacji przez pryzmat rozwoju sztuki drukarskiej w XVI w. Autor ukazuje, jak Luter wpływał na rozwój tego nowego wynalazku a jednocześnie jak rozwój druku przyczynił się do zdobycia przez ruch reformacyjny swojej niezwykłej jak na ówczesne czasy dynamiki. Książka napisana jest w sposób bardzo przystępny dla odbiorcy.

DAJ BYM GŁOS TWÓJ SŁYSZAŁ (dział: WOKÓŁ WIARY)
Autor: ks. Ryszard Janik Wydawnictwo Augustana/2006

Ks. Janik urodził się w Cieszynie. „Wnikliwy czytelnik tej postylli łatwo spostrzeże różne aktywności ks. Radcy Ryszarda Janika. Różnorodność kazań, poza liturgicznym rokiem, daje poznać, na jak wielu płaszczyznach życia Kościoła zaznacza on swój udział. Są to: najwyższe władze Kościoła, różne kościelne organizacje czy gremia wielu szczebli.” (cytat pochodzi z przedmowy do wydania). Postylla jest zbiorem kazań ks. Janika.

KS. GUSTAW MANITIUS PASTOR EWANGELICKI, MĘCZENNIK ZA WIARĘ I POLSKOŚĆ (dział: HISTORIA)
Autor: Andrzej Manitius Wydawnictwo: Adam Marszałek/2015

Poznań dość szybko stał się miejscem rozwoju luteranizmu. Z Poznaniem związany był ks. Gustaw Manitius. Był on zwierzchnikiem diecezji wielkopolskiej. Dzięki niemu rozwijać się mogła praca z młodzieżą i środowiska ewangelickie na terenach południowej Wielkopolski oraz w Toruniu, Bydgoszczy i Gdyni. Zginął w obozie koncentracyjnym Fort VII w Poznaniu. „W książce opisana jest droga życiowa ks. Gustawa Manitiusa (…) z uwzględnieniem ogólnej sytuacji kościołów ewangelickich zarówno polskich jak i niemieckich w larach ’30-stych XX w.”(cytat ze wstępu do wydania)