Nowe porozumienie z Parafią Katedralną w Uppsali

W dniach 5-7 października delegacja Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy złożyła wizytę w partnerskiej Parafii Katedralnej w Uppsali. Naszą Parafię reprezentowało prezydium Rady Parafialnej.

W skład prezydium Rady Parafialnej wchodzą: ks. Piotr Gaś – proboszcz, Igor Chalupec – kurator Parafii i wiceprezes Rady, Przemysław Florjanowicz-Błachut – sekretarz Rady oraz Joanna Keber – skarbnik.

Podczas spotkań z duszpasterzem Parafii katedralnej ks. Larsem Åstrandem, prezes Rady Parafialnej Gunnel Borgegård, członkinią Rady mec. Britt Louise Agrell oraz kierowniczką sekretariatu Moniką Reinholtz, nasza delegacja miała okazję zapoznać się z projektami realizowanymi w Uppsali z okazji 500-lecia Reformacji. Omówiono również projekty współpracy oraz zaplanowano wstępnie wizytę studyjną uppsalskiej Rady Parafialnej na I półrocze 2019 r. w Warszawie.

Polscy goście zwiedzili katedrę ss. Eryka, Olafa i Wawrzyńca, w tym miejsce pochówku królowej Katarzyny Jagiellonki i abpa Natana Söderbloma, który utrzymywał regularne kontakty ekumeniczne z bp. Juliuszem Burschem. Nasza delegacja zwiedziła skarbiec, w którym znajdują się m.in. średniowieczne szaty i naczynia liturgiczne oraz insygnia królewskie.

Prezydium Rady Parafialnej wzięło również udział we wspólnym koncercie Chóru Dziewczęcego Katedry oraz Chóru Dziewczęcego z Wiesbaden pod dyrekcją Margarety Raab oraz Danilo Tepšy.

Po koncercie polska grupa spotkała z dyrygentką chórów Parafii Katedralnej Margaretą Raab. Omówiono możliwe pola współpracy chórów parafialnych. Strona polska została zapoznana z projektem „Messias för unga röster” („Mesjasz na młode głosy”) – wykonaniem „Mesjasza” Jerzego Fryderyka Händla przeznaczonym dla młodych chórzystów.

Punktem kulminacyjnym wizyty było polsko-szwedzkie nabożeństwo w katedrze w 19. Niedzielę po Trójcy Świętej. Liturgii przewodniczył bp Ragnar Persenius – Biskup Diecezji Uppsalskiej Kościoła Szwedzkiego, a kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec – Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Podczas nabożeństwa zawarto porozumienie o przyjacielskiej współpracy między Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w RP oraz Diecezją Uppsala Kościoła Szwecji oraz Porozumienie o współpracy między Parafią Św. Trójcy a Parafią Katedralną w Uppsali. Porozumienie zostało podpisane ze strony naszej Parafii przez ks. Piotra Gasia oraz Igora Chalupca, a ze strony Parafii Katedralnej przez ks. Larsa Åstranda i Gunnel Borgegård. Partnerstwo między naszymi Zborami zawarte na okres 2018-2021 obejmuje: wspólne seminaria, działalność diakonijną, wspieranie dzieci, młodzieży i studentów podczas pobytów i wizyt w Kościele i Parafii partnerskiej, wymianę członków obu parafii, wymianę naukową, dotyczącą obiektów sakralnych i programów ekologicznych, wymianę know-how oraz włączanie parafii partnerskich do modlitw podczas nabożeństw.

W 2020 roku zostanie przeprowadzona analiza stopnia realizacji Porozumienia. Na jego podstawie możliwe będzie zawieranie szczegółowych umów dotyczących konkretnych wspólnych projektów w obszarach objętych porozumieniem. Pierwsze porozumienie między naszymi Parafiami zostało zawarte w 1991 r. W modlitwie powszechnej Kościoła modlono się o pomyślność współpracy między Kościołami luterańskimi w obu krajach oraz między Parafią Katedralną i stołeczną Parafią Św. Trójcy.

Po nabożeństwie polska delegacja spotkała się z przedstawicielami Stowarzyszenia Szwedzko-Polskiego, w tym z jego przewodniczącym Peterem Eklundem. Zapoznano się z profilem działalności naszej Parafii oraz Stowarzyszenia i omówiono możliwe pola współpracy. Na koniec wizyty w Uppsali Prezydium odbyło również krótkie, nieoficjalne spotkanie z ks. Anniką Anderbrandt – dziekanem Katedry w Uppsali.

Tags: