Nowe nagłośnienie w kościele Świętej Trójcy – List Rady Parafialnej


Obchodzone w tym roku w naszej Parafii jubileusze skłaniają do spoglądania w przeszłość i głębszej refleksji nad dziedzictwem naszych przodków. Patrząc na ich wspaniałe dokonania w sferze gospodarczej, kulturalnej i oświatowej, ale nade wszystko widząc ich szczerą troskę o losy kraju, miasta, Kościoła czy Parafii Świętej Trójcy możemy być dumni, że należymy do tej samej wspólnoty i że mamy okazję kontynuować zapoczątkowane przez nich dzieła.

Czcigodne Siostry i Bracia,

Obchodzone w tym roku w naszej Parafii jubileusze skłaniają do spoglądania w przeszłość i głębszej refleksji nad dziedzictwem naszych przodków. Patrząc na ich wspaniałe dokonania w sferze gospodarczej, kulturalnej i oświatowej, ale nade wszystko widząc ich szczerą troskę o losy kraju, miasta, Kościoła czy Parafii Świętej Trójcy możemy być dumni, że należymy do tej samej wspólnoty i że mamy okazję kontynuować zapoczątkowane przez nich dzieła.

Poznając losy ewangelików warszawskich, z których znacząca część osiągnęła niewątpliwe sukcesy w sferze materialnej, dostrzegamy jak wielką wagę przykładali oni do działalności dobroczynnej. Efektem ich działań były między innymi zakładane przy Parafii szkoły, zakłady opieki dla sierot, starców, osób chorych czy też znany ze swojego profesjonalizmu Szpital Ewangelicki. Jest nim także, funkcjonujący do dziś nasz Ewangelicki Ośrodek Diakonii „Tabita” w Konstancinie-Jeziornie.

Tych widocznych znaków otwartych na potrzeby innych serc i portfeli naszych poprzedników jest znacznie więcej. Najwspanialszym przykładem jest sam kościół Świętej Trójcy, zbudowany przecież z ofiar członków zboru warszawskiego w XVIII wieku, wraz z jego wyposażeniem, ale także jego remonty, a także w jakiejś części  jego odbudowa po zniszczeniach wojennych.

Do dziś, nasza Parafia może rozwijać się dzięki ofiarności jej członków. Przekazywane każdego roku ofiary, w tym także regularne składki, pozwalają nie tylko na bieżące utrzymywanie obiektów parafialnych, ale także na mniejsze czy większe inwestycje. Lista potrzeb jest oczywiście ogromna, ale mamy nadzieję, że dzięki wspólnemu zaangażowaniu, a także dzięki szansom, jakie stwarzają różnorakie programy unijne i krajowe, będziemy mogli je sukcesywnie realizować.

Dziś, w końcówce tego jubileuszowego roku, wzorując się na naszych przodkach, chcielibyśmy zachęcić Was, Siostry i Bracia, do wymiernego zaznaczenia naszej troski o sprawy parafialne. Jednym z problemów, na który skarżą się nasi współwyznawcy, zwłaszcza osoby starsze, jest jakość nagłośnienia w kościele Św. Trójcy. Jako Rada Parafialna chcemy zaproponować ufundowanie nowego, odpowiadającego współczesnym potrzebom, systemu nagłośnienia całego kościoła (w tym także jego podziemi). Prowadzimy w tym celu rozmowy z jedną
z bardziej renomowanych firm na rynku międzynarodowym – niemiecką firmą Strässer, która zaproponowała nam na korzystnych warunkach montaż najnowocześniejszych urządzeń cyfrowych, wykorzystywanych zarówno na potrzeby nabożeństw, jak i różnorodnych koncertów. Co ważne, system ten umożliwi także korzystanie z aparatów słuchowych i osobnych słuchawek przez osoby słabo słyszące. Inwestycja ta mogłaby zostać zrealizowana w przeciągu 2-3 miesięcy.

Koszt całości nie powinien przekroczyć 100 tysięcy złotych, co po podzieleniu na liczbę parafian regularnie opłacających składki, daje kwotę ok. 100 złotych na osobę.

Specjalnie w tym celu przygotowaliśmy „cegiełki”, które mogą być nabywane w kościele po nabożeństwie lub w kancelarii parafialnej. Ofiary można także wpłacać na konto bankowe nr 48 1020 1156 0000 7802 0056 1654 (koniecznie z zaznaczeniem: „Darowizna na cele kultu – nagłośnienie kościoła”, co pozwoli Państwu na jej odpisanie od podatku) lub anonimowo wrzucać do ustawionej w tym celu w kościele puszki.

Wierzymy, że nasza propozycja i zaproszenie spotka się z Państwa przychylnym przyjęciem i nowe nagłośnienie będzie przez wiele lat cieszyć nas i naszych następców. Pozwolimy sobie na bieżąco informować Was o stanie wpłat na ten cel, a tym samym o stanie realizacji tego projektu.

Rada Parafialna Parafii Świętej Trójcy

Warszawa, Adwent/Boże Narodzenie 2008

:: List Rady Parafialnej w formacie PDF