Nowa Rada Parafialna, Komisja Rewizyjna i Komitet Parafialny

17 czerwca podczas nabożeństwa przedpołudniowego odbyła się uroczystość wprowadzenia w urząd nowej Rady Parafialnej, Komisji Rewizyjnej i Komitetu Parafialnego wybranych podczas Zgromadzenia Parafialnego 13 maja br. Aktu wprowadzenia dokonał ks. Jan Cieślar, biskup diecezji warszawskiej.

Nabożeństwo rozpoczęło się procesjonalnym wejściem odchodzącej Rady Parafialnej oraz wybranych członków nowych władz i gremiów parafialnych. W uroczystości uczestniczyli również przedstawiciele Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego.

Kazanie wygłosił ks. bp Jan Cieślar

Po dziękczynnej modlitwie pokomunijnej krótkiego podsumowania prac i wyzwań, przed jakimi stała odchodząca rada parafialna, dokonał kurator Andrzej Weigle. Podziękował również całej Radzie, w tym szczególnie prezydium oraz tym radnym, którzy nie zdecydowali się kandydować na kolejną kadencję.

Wszyscy radni otrzymali pamiątkowe albumy ze zdjęciami z prac Rady Parafialnej przygotowane przez p. Aldonę Karską.

Bezpośrednio po nabożeństwie odbyło się w zakrystii kościoła Świętej Trójcy pierwsze posiedzenie nowej Rady Parafialnej, która wybrała nowego wiceprzewodniczącego (kuratora), którym ponownie został p. Andrzej Weigle. Po ukonstytuowaniu się nowej Rady w kościele Świętej Trójcy odbyło się Zgromadzenie Parafialne dotyczące inwestycji i nieruchomości parafialnych. W zgromadzeniu uczestniczył biskup diecezji.

foto: Michał Karski