Nowa Rada Parafialna i Komisja Rewizyjna

21 maja br. odbyło się wyborcze Zgromadzenie Parafialne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie, które wybrało nową Radę Parafialną i Komisję Rewizyjną na kadencję 2017-2022. Po ukonstytuowaniu się Zgromadzenia Parafialnego dokonano wyboru prezydium i komisji skrutacyjnej.

Parafianie mieli możliwość zapoznania się z kandydatkami i kandydatami do Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej poprzez biuletyn wyborczy oraz krótkie prezentacje podczas zgromadzenia.

Zgodnie z decyzją zgromadzenia parafialnego członkami nowej Rady Parafialnej zostali (w kolejności alfabetycznej):

1. Agnieszka Bednarkiewicz-Sowińska

2. Igor Chalupec

3. Przemysław Florjanowicz-Błachut

4. Michał Hasiuk

5. Marcin Jacoby

6. Joanna Keber

7. Emilia Klein-Dębek

8. Michał Kleinschmidt

9. Ewa Kobierska-Maciuszko

Pierwszym zastępcą został Adam Kleinschmidt, a drugim Marek Kuliński.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano:

1. Cezary Grzybowski

2. Maciej Lipiński

3. Paweł Mazurkiewicz

Z urzędu do Rady Parafialnej wchodzą duchowni pracujący w Parafii:

ks. Piotr Gaś – proboszcz

ks. Łukasz Zieliński – wikariusz

dk.Małgorzata Gaś – diakon

dk. Dorota Fenger – diakon

Wprowadzenie w urząd nowej Rady Parafialnej i Komisji Rewizyjnej odbędzie się 25 czerwca, tj. w Pamiątkę Konfesji Augsburskiej. Do tego czasu normalnie funkcjonuje dotychczasowa Rada Parafialna.