Niedziela Wieczności – Koniec Roku Kościelnego


W najbliższą niedzielę Kościół Ewangelicko-Augsburski obchodzi tzw. Niedzielę Wieczności, która jest ostatnią niedzielą roku kościelnego. W dzień ten Kościół przypomina o Sądzie Ostatecznym, ludzkim przemijaniu oraz o tych, którzy od nas odeszli.

Podczas niektórych nabożeństw odczytywane są nazwiska parafian, którzy zmarli w minionym roku liturgicznym. Wierni udają się na groby swoich bliskich, a na niektórych cmentarzach odprawiane są nabożeństwa. Aby podkreślić paschalny charakter Niedzieli Wieczności niektóre Kościoły ewangelickie posługują się w to święto białym kolorem liturgicznym jako symbolem światłości życia po śmierci. Polscy ewangelicy wspominają swoich zmarłych dwa razy w roku: 1 listopada wraz z siostrami i braćmi z innych Kościołów tradycji zachodniej oraz właśnie w Niedzielę Wieczności.

W liturgii Niedzieli Wieczności rozważana jest tajemnica życia i śmierci – czytane są fragmenty Pisma Świętego, kierujące uwagę wiernych na problematykę Sądu Ostatecznego oraz Zmartwychwstania. Nabożeństwa niedzielne oraz pełne zadumy i wspomnień modlitwy nad grobami bliskich, są w swej wymowie teologicznej umiejscowione pod krzyżem Jezusa Chrystusa, wskazującym na radość Odkupienia.

Uroczystość przypomina równocześnie o przemijalności ludzkiego życia („Człowiek narodzony z niewiasty żyje krótko i jest pełen niepokoju. Wyrasta jak kwiat i więdnie; ucieka jak cień i nie ostaje się” Hiob 14,1-2) oraz o nieustannej gotowości na paruzję, czyli na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa w chwale. Oczekiwanie to wyraża hasło biblijne Niedzieli Wieczności wyjęte z Jezusowej przypowieści z Ewangelii Łukasza 12,35: „Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone” oraz każde nabożeństwo spowiednio-komunijne, podczas którego zbór w trakcie liturgii Wieczerzy Świętej po modlitwie duchownego zakończonej słowami „Przemija świat, trwa Królestwo Twoje. Przyjdź rychło, Panie” śpiewa słowa znane z tradycji pierwszych chrześcijan: „Przyjdź, Panie Jezu.”

W Niedzielę Wieczności w kościele Świętej Trójcy nabożeństwa o 10:30 i 19:00 poprowadzi ks. Waldemar Wunsz.