Niedziela Rogate – Proście…

Piąta Niedziela po Wielkanocy nosi nazwę Rogate (Proście), która wyjątkowo nie pochodzi od pierwszych słów introitu, a z wywodzącej się z IV wieku tradycji modlitwy o urodzaj praktykowanej na trzy dni przed Wniebowstąpieniem Pańskim.

Mimo iż w naszych śpiewnikach początkowe słowa pierwszego introitu (50) zaczynają się od słów Proście, a weźmiecie (J 16,24b), to jednak liturgicznym introitem niedzieli były pierwotnie słowa zaczerpnięte z Księgi Izajasza 48,20: 'Głośno i radośnie zwiastujcie’ (Vocem jucunditatis), które tematycznie odpowiadają kolejnej niedzieli – Exaudi.

Niedziela Rogate koncentruje się na wydarzeniu modlitwy, która jest zarówno słowem, milczeniem, śpiewem, jednak zawsze musi pozostać wsłuchiwaniem się w żywy głos Chrystusa. Niedziela Rogate podkreśla rolę modlitwy w życiu Kościoła – to poprzez modlitwę Kościół jako wspólnota wierzących uczestniczy w tajemnicy swojego powołania. Nie inaczej jak w modlitwie Kościół głosi Słowo Boże poprzez zwiastowanie i sprawowanie Sakramentów Świętych. Zapraszamy do wysłuchania kazania.

O pięknie modlitwy opowiada również jedna z kantat Jana Sebastiana Bacha na Niedzielę Rogate (BWV 87) Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen z 1725 roku. Tytuł jest cytatem z Ewangelii Jana 16,24: „Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim.”

 

Piąta Niedziela po Wielkanocy nosi nazwę Rogate (Proście), która wyjątkowo nie pochodzi od pierwszych słów introitu, a z wywodzącej się z IV wieku tradycji modlitwy o urodzaj praktykowanej na trzy dni przed Wniebowstąpieniem Pańskim.

Mimo iż w naszych śpiewnikach początkowe słowa pierwszego introitu (50) zaczynają się od słów ‘Proście, a weźmiecie (J 16,24b), to jednak liturgicznym introitem niedzieli były słowa zaczerpnięte z Księgi Izajasza 48,20: Głośno i radośnie zwiastujcie (Vocem jucunditatis), które tematycznie odpowiadają kolejnej niedzieli – Exaudi.

Niedziela Rogate koncentruje się na wydarzeniu modlitwy, która jest zarówno słowem, milczeniem, śpiewem, jednak zawsze musi pozostać wsłuchiwaniem się w żywy głos Chrystusa. Niedziela Rogate podkreśla rolę modlitwy w życiu Kościoła – to poprzez modlitwę Kościół jako wspólnota wierzących uczestniczy w tajemnicy swojego powołania. Nie inaczej jak w modlitwie Kościół głosi Słowo Boże poprzez zwiastowanie i sprawowanie Sakramentów Świętych.

O pięknie modlitwy opowiada również jedna z kantat Jana Sebastiana Bacha na Niedzielę Rogate (BWV 87) Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen z 1725 roku. Tytuł jest cytatem z Ewangelii Jana 16,24: Dotąd o nic nie prosiliście w imieniu moim.