Niedziela Judica – Boże, bądź sędzią moim

Niedziela Judica jest piątą Niedzielą Czasu Pasyjnego. W tradycji liturgicznej nazywana jest również Czarną Niedzielą dla szczególnego podkreślenia jej charakteru pasyjnego w odróżnieniu do poprzedniej Niedzieli Laetare (Raduj się). W starszych porządkach agendarnych od Niedzieli Judica pomijano Gloria Patri w liturgii wstępnej, a w kościołach rzymskokatolickich i niektórych ewangelickich w Europie Zachodniej zakrywa się kirem krucyfiks na ołtarzu. Niedziela Judica (Introit 37, Boże, bądź sędzią moim) jest opowieścią o sądzie i posłuszeństwie, ludzkim upadku i Bożej wierności sięgającej aż po krzyż. Zapraszamy do wysłuchania kazania.

 

Kazanie na Niedzielę Judica (ks. Piotr Gaś)