Niedziela Izraela


Tradycyjnie, w 10. Niedzielę po Trójcy Świętej (16 sierpnia br.) obchodzimy Niedzielę Izraela. Biblijnym hasłem tygodnia, który rozpoczyna Niedziela Izraela, są słowa zaczerpnięte z Psalmu 33,12: „Błogosławiony naród, którego Pan jest Bogiem, lud, który wybrał sobie na dziedzictwo. Alleluja!”

Czytania liturgiczne Kościoła w tą niedzielę podporządkowane są refleksji nad rolą Izraela w historii zbawienia oraz nierozerwalnej więzi między Synagogą a Kościołem. Istotnym elementem święta jest również obraz pielgrzymującego Kościoła, który, podobnie jak niegdyś Naród Wybrany, jest nieustannie powołany do kroczenia drogą Prawdy.

Niedzielę Izraela Kościoły przypominają także o antysemityzmie, który ks. Karl Barth, teolog ewangelicko-reformowany, nazywał grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, a także wspominają prześladowania i zagładę Żydów podczas drugiej wojny światowej.

W Niedzielę Izraela w kościele Świętej Trójcy odprawione zostaną tradycyjnie dwa nabożeństwa o 10.30 i 19.00. Obydwa nabożeństwa odprawi ks. Piotr Gaś.

Na ołtarzu w kościele Świętej Trójcy umieszczona będzie menora, siedmiolampowy świecznik, jeden z najstarszych symboli judaizmu (por. 2. Księga Mojżeszowa 25, 31-45). Menora znajdująca się na ołtarzu jest darem przekazanym naszej Parafii przez współwyznawców z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Szczecinie podczas uroczystości związanych z wprowadzeniem ks. Piotra Gasia w urząd proboszcza.

Nabożeństwa zostaną również odprawione w kościele we Włochach (godz. 10:00) oraz w kaplicy EOD „Tabita” (godz. 11:00).