Niedziela Diakonii


17 sierpnia br. Kościół Ewangelicko-Augsburski obchodzi Niedzielę Diakonii, Służby Bliźniemu. Niedziela Diakonii przypada zawsze na 13. Niedzielę po święcie Trójcy Świętej. Zapraszamy na nabożeństwa w kościele Świętej Trójcy oraz w kościołach filialnych.

Poprzez introity, teksty biblijne i głoszenie Słowa Bożego Kościół przypomina o nieodzownych aspektach misji chrześcijańskiej, która oprócz centralnego zwiastowania o Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym (kerygma), głoszenia pojednania i nawrócenia (metanoia) kładzie nacisk na służbę (diakonia) bliźniemu.

Hasłem biblijnym tygodnia, który rozpoczyna Niedziela Diakonii są słowa Jezusa Chrystusa: „Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście.” (Mt 25,40)

Kościół Ewangelicko-Augsburski (Luterański) w RP prowadzi w kraju domy opieki, ambulatoryjne stacje diakonijne i poradnictwa medycznego, uczestniczy w wielu krajowych i zagranicznych misjach charytatywnych. Koordynacją działań diakonijnych w Kościele Luterańskim zajmuje się powołana w 1999 roku na mocy rozporządzenia ministra MSWiA Diakonia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, na której czele stoi ks. bp Ryszard Bogusz, zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej.

Działalność diakonijna od zawsze była wpisana w działalność duszpasterską Parafii Świętej Trójcy. W naszym zborze aktywnie działa Komisja Diakonijna. Tradycyjnie we wrześniu zorganizowane zostanie parafialne Święto Diakonii, na które już teraz wszystkich serdecznie zapraszamy. Zachęcamy również do zapoznania się z pracą Komisji Diakonijnej na naszej stronie internetowej.