Nie żyjemy już dla siebie – nabożeństwo ekumeniczne

Nie żyjemy już dla siebie – słowa z listu ap. Pawła były mottem ekumenicznego nabożeństwa Słowa Bożego w kościele Świętej Trójcy z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Kazanie wygłosił ks. dr Dariusz Chwastek z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie.

W tym roku liturgię nabożeństw ekumenicznych przygotowali chrześcijanie z Niemiec w związku z trwającym jubileuszem 500 lat reformacji. Także nabożeństwo ekumeniczne odbywało się według porządku zaproponowanego przez naszych zachodnich sąsiadów. W nabożeństwie wzięli udział chrześcijanie różnych wyznań, a także duchowni reprezentujący Kościoły Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Kościół rzymskokatolicki. Obecni byli zwierzchnicy Kościoła metodystycznego oraz baptystycznego – ks. superintendent Andrzej Malicki i ks. dr Mateusz Wichary.

W liturgię, której przewodniczył ks. proboszcz Piotr Gaś czynnie zaangażowali się również duchowni różnych wyznań. Przed modlitwą powszechną Kościoła ks. Piotrr Gaś odczytał imperatywy ekumeniczne z rzymskokatolicko-luterańskiego dokumentu „Od konfliktu do komunii”, którego drugie wydanie ukazało się w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. Podczas nabożeństwa śpiewały połączone chóry parafialne – Vox Gaudii i Semper cantamus – pod dyr. Zuzanny Kuźniak.

Zgodnie z decyzją Polskiej Rady Ekumenicznej, ofiara z nabożeństwa zostanie przekazana na pomoc dla uchodźców.

Liturgia wstępna oraz kazanie transmitowane były na żywo w serwisie społecznościowym Facebook. Zarchiwizowaną część nabożeństwa można zobaczyć na Facebooku. Obecna była również ekipa Redakcji Ekumenicznej TVP.