Nabożeństwo reformacyjne AD 2015

31 października odbyło się nabożeństwo reformacyjne połączone z prawykonaniem Missa brevis skomponowanej dla naszej Parafii przez prof. Pawła Łukaszewskiego.

Na początku nabożeństwa zbór mógł ponownie usłyszeć dźwięk dzwonów poświęconych 16 września. Nabożeństwo poprowadził proboszcz Parafii ks. Piotr Gaś wraz z ks. wikariuszem Łukaszem Zielińskim, oraz katechetkami p. Elżbietą Byrtek oraz p. Dorotą Fenger. W liturgię Słowa zaangażowani byli członkowie Rady Parafialnej.

Missa brevis (Krótka lub Mała Msza) jest gatunkiem muzycznym przeznaczonym do wykonywania podczas liturgii – w przeciwieństwie do pełnej mszy (np. Msza h-moll J. S. Bacha) zawiera w zależności od potrzeby i kompozycji tylko niektóre elementy tradycyjne mszy, na kanwie której zbudowane jest również nabożeństwo ewangelickie. Podczas nabożeństwa reformacyjnego wykonane zostało Kyrie w liturgii wstępnej oraz Sanctus (Święty, Święty, Święty) i Agnus Dei (Baranku Boży) podczas liturgii Wieczerzy Pańskiej.

Nabożeństwo reformacyjne miało również charakter ekumeniczny, ponieważ fragmenty mszy oraz utwory podczas udzielania Komunii Świętej wykonywał chór katedry warszawsko-praskiej, którego dyrygentem, dyrektorem artystycznym i założycielem jest prof. Paweł Łukaszewski. W zastępstwie chórem dyrygował podczas nabożeństwa Jan Krutul. Na organach grał prof. Jerzy Dziubiński, który wykonał prapremierę dwóch utworów napisanych dla naszej Parafii Preludium pro organo i Postludium pro organo.