Nabożeństwo polsko-szwedzkie o Królestwie Bożym

W 2. Niedzielę Adwentu nabożeństwo przedpołudniowe poprowadzili wspólnie ks. Annica Anderbrant, dziekan luterańskiej Katedry w Uppsali, oraz ks. dr Włodzimierz Nast, emerytowany proboszcz Parafii Świętej Trójcy.

Kazanie w języku szwedzkim wygłosiła ks. Annica Anderbrant. Podejmując przewodni temat zbliżającego się Królestwa Bożego, ksiądz dziekan odniosła się do aktualnych wyzwań stojących przed chrześcijanami, m.in. w kontekście troski o stworzenie. Ks. Anderbrant nawiązała ponadto do przygotowań do jubileuszu 500-lecia Reformacji. Tekst kazania można przeczytać TUTAJ.

Liturgia komunijna prowadzona była w języku szwedzkim i polskim. Początek liturgii eucharystycznej (modlitwa prefacyjna) zaśpiewała wg porządku Kościoła Szwecji ks. Anderbrant. Dary chleba i wina konsekrowali wspólnie ks. Anderbrant i ks. dr Nast.

Podczas nabożeństwa śpiewał Chór Parafialny Parafii Świętej Trójcy pod dyr. Zuzanny Kuźniak.

Ks. Anderbrant przybyła do Warszawy w związku z koncertem św. Łucji, podczas którego poprowadziła modlitwę wraz z ks. proboszczem Piotrem Gasiem. Dziekan uppsalskiej katedry zwiedziła również Muzeum Historii Żydów Polskich Polin oraz zapoznała się z bieżącą działalnością i projektami Parafii Świętej Trójcy.