Nabożeństwo pod Krzyżem – kazanie wielkopiątkowe

Zapraszamy do wysłuchania kazania wielkopiątkowego wygłoszonego w kościele Świętej Trójcy. Tekst kazalny to opis męki i śmierci Pana Jezusa z Ewangelii Mateusza.