Nabożeństwo ekumeniczne na rozpoczęcie Tygodnia

18 stycznia nabożeństwem z Sakramentem Ołtarza zainaugurowano w kościele Świętej Trójcy Powszechny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tematem przewodnim tegorocznych modłów były słowa z Ewangelii Jana: „Daj mi pić.” Liturgiczną oprawę, intencje i modlitwy opracowali chrześcijanie z Brazylii.

Kazanie podczas nabożeństwa wygłosił ks. superintendent Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Liturgię nabożeństwa prowadził proboszcz Parafii Świętej Trójcy ks. Piotr Gaś wraz z przedstawicielami Kościołów zrzeszonych w warszawskim oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej. Intencje modlitewne wypowiadali duchowni z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, Ewangelicko-Reformowanego, Rzymskokatolickiego, Baptystycznego oraz Polskokatolickiego.

Liturgii komunijnej przewodniczył ks. Jerzy Samiec, Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Bp Jerzy Samiec przekazał również słowa pozdrowienia i podzielił się refleksją nt. hasła tegorocznego Tygodnia.

Oprawę muzyczną nabożeństwa zapewnił prof. Jerzy Dziubiński (organy) oraz Międzyparafialny Chór św. Barbary pod dyr. Artura Bakciela z Kościoła rzymskokatolickiego.

Po nabożeństwie odbyła się agapa przygotowana dla wszystkich uczestników przez parafialną Komisję Diakonijną.

Z kolei 12 stycznia proboszcz naszej parafii uczestniczył w Akademickich Spotkaniach Ekumenicznych w seminarium duchownym rzymskokatolickiej diecezji warszawsko-praskiej i na zaproszenie abp. Henryka Hosera wygłosił kazanie podczas ekumenicznych nieszporów w seminaryjnej kaplicy.